In de afgelopen maanden heeft CBA meerdere malen geschreven over de nieuwe regels die de Europese Commissie heeft opgesteld in haar strijd tegen verpakkingsafval; de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).

CBA onderschrijft die strijd. Als er niets geburt zal de hoeveelheid verpakkingsafval in de EU blijven groeien, kunststof verpakkingsafval voorop met 46%. Door amendementen op de PPWR is de PPWR echter steeds meer gericht op re-use van verpakkingsmateriaal, niet op recycling. Wat CBA betreft betekent dit een stap terug, richting een plastic economie terwijl we dat nu juist niet willen! Met onze partners in de papier en -kartonketen is sterk lobby gevoerd voor een PPWR die zowel recycling als hergebruik stimuleert.

Op 24 oktober stemde de milieucommissie van het Europees Parlement in met de genoemde hergebruikdoelstellingen. Het parlement heeft wel oren naar de claims van de golfkartonindustrie. Golfkarton is een circulair materiaal. Het heeft een hernieuwbare bron, wordt duurzaam geproduceerd en is recyclebaar. Het percentage recycling ligt rond de 90%. Het parlement staat open over een uizondering voor golfkarton op de hergebruikregel. Zover is het nog niet. 18 december komt de Europese Raad met zijn standpunt. Samen met Fefco wordt de Raad benaderd en bijgepraat over de duurzame eigenschappen van ons materiaal. Er is dus nog hoop dat de definitieve tekst van de PPWR ruimte zal geven aan de recycling van oudpapier en -karton. Lees het meest recente persbericht van Fefco.