Op de markt voor grafisch papier in Europa is het een en al onrust. De snel oplopende kosten van grondstoffen (oud papier, pulp en celstoffen), energie, chemicaliën en transport zorgen ervoor dat papierleveranciers hun prijzen zonder pardon verhogen. Er is sprake van een explosieve prijsstijging.

De vraag naar papier is over de eerste zes maanden van 2021 ten opzichte van het Coronajaar 2020 licht toegenomen, hoewel voor krantenpapier een uitzondering moet worden gemaakt. In dat segment is de vraag zelfs met ruim 6% afgenomen.

De vraag naar alle soorten karton is sinds het begin van dit jaar sterk stijgende. De opbloei van de economie en toename van ook de e-commerce retail zorgen voor een veel sterkere vraag. De verpakkingsmarkt is een van de sterke groeisegmenten. Lees meer op papercm.com.