Het klimaat verandert. De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk en hergebruik daarvan wordt steeds belangrijker. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren en om toe te werken naar een circulaire economie. Zo’n economie raakt ook verpakkingen. Bedrijven kiezen steeds vaker voor verpakkingen van golfkarton. En niet zonder reden! Golfkarton is een circulair materiaal. Het heeft een hernieuwbare bron, wordt duurzaam geproduceerd en is recyclebaar. De unieke eigenschap van golfkarton, dat het materiaal recyclebaar is, draagt bij aan de reductie van grondstoffen. Daarmee is het een prima alternatief voor veel verpakkingen van plastic. De Europese branchevereniging van onze industrie promoot de recycling van golfkarton.

Maar let op; alleen schoon en droog oudpapier en -karton mag in de oudpapierbak. Kijk op de website van Papier Recycling Nederland (PRN) voor meer informatie