Op 24 april jl. heeft het Europese Parlement met een grote meerderheid ingestemd met de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Deze omvangrijke EU-wetgeving regelt de hoofdlijnen van de verpakkingenwetgeving voor alle materialen.

Voor de golfkartonsector is een belangrijke bepaling dat golfkarton is uitgezonderd van re-use (artikel 29.4.d). Na de goedkeuring van het parlement moet ook de Milieu Raad nog instemmen met de PPWR. Dit zal moet gebeuren na de EU-verkiezingen. Via FEFCO en CBA zal worden gecommuniceerd wanneer de PPWR daadwerkelijk in werking treedt.

Met de PPWR is de hoofdlijn van het EU-verpakkingenbeleid voor de komende jaren bekend. Specifieke onderdelen zullen nu verder worden ingevuld d.m.v. zogenoemde Delegated Acts en Implementing Acts. Hierop neemt de Europese Commissie het voortouw. Stakeholders, waaronder de bedrijven, maar ook organisaties als FEFCO en nationale associaties als CBA zullen input leveren.

Vlak voordat de PPWR werd aangenomen, kwamen nog enkele amendementen daarop aan de orde. Hierin werd de zorg uitgesproken over de haalbaarheid van de verplichting tot 100% hergebruik (re-use) van wikkelplastic bij pallets en van straps (the feasibility of the requirements mandating 100% reuse targets for plastic pallets wrapping and straps). De verantwoordelijke Europese Commissaris Sinkevicius heeft aangegeven op korte termijn te zullen komen met aanvullende wetgeving (een besluit) om een uitzondering op re-use mogelijk te maken voor deze en enkele andere transportverpakkingen. Dit is zeker ook van belang voor de golfkartonbedrijven en onze klanten.