Door alle online bestellingen (en daarmee kartonnen verpakkingen) dreigt een papiertekort: uitgeverijen stellen nieuwe boeken uit. Lees de reactie van o.m. de stichting Papier Recycling Nederland in de Volkskrant.