Corona heeft de honger naar informatie vergroot. Digitale overdaad schaadt. Veel mensen wisselen daarom graag af tussen scherm en papier. Een en ander blijkt uit een internationaal trendonderzoek in opdracht van Two Sides in samenwerking met de Belgische organisatie Papier.be, die de papiersector vertegenwoordigt. Uit het onderzoek komt naar voren dat de helft van de Belgen vindt dat zij te veel tijd doorbrengen op digitale informatiedragers en dat zij lijden aan digitale overbelasting. Deze groep vreest ook dat overmatig digitaal gebruik schadelijk is voor de gezondheid. Papier wordt gezien als een welkome afwisseling. Lees meer op papier.be.