Interessant event over de gevolgen van de Verordening Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) en hoe deze wel kan meewerken aan een circulaire economie.