Op 20 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Overeenkomst inzake de recyclingbeheerbijdrage voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 algemeen verbindend verklaard (avv). Het verzoek is ingediend door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en heeft betrekking op producten van papier en/of karton voor toepassingen anders dan verpakkingen.

Door deze avv zijn eerste ontvangers (producenten en importeurs van producten van papier en karton, niet zijnde verpakkingen) verplicht de kilo’s papier en karton die zij op de Nederlandse markt zetten te melden aan PRN. Daarnaast zijn zij verplicht de recyclingbeheerbijdrage te betalen als deze wordt opgelegd. In de avv zijn regels opgenomen voor fondsvorming, vaststelling en inning van een recyclingbeheerbijdrage en het aanwenden van het fonds. De nieuwe avv heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Zie voor meer informatie: prn.nl.