Een samenleving met een circulaire bio-economie dankzij het efficiënte gebruik van biobased, hernieuwbare en recyclebare grondstoffen. CircularChoices is een sectoroverschrijdende coalitie die oplossingen biedt, die bijdragen aan de veerkracht van Europa en de overgang naar zo’n circulaire bio-economie. Denk aan beleids- en marktvoorwaarden die daarvoor nodig zijn in de Europese Unie. Natuurlijk is onze industrie aangesloten bij deze coalitie. Golfkarton is een biobased, hernieuwbaar natuurproduct dat duurzaam wordt geproduceerd en na gebruik volledig recyclebaar is. Een circulaire economie vraagt om verpakkingen van golfkarton. Lees meer over CircularChoices.