Vandaag is het Global Recycling Day. Recycling draagt bij aan onze grondstofvoorziening, reduceert CO2 emissies en voorkomt de winning van primaire grondstoffen. Om het proces richting circulariteit te versnellen, is een industriepolitiek noodzakelijk die de inzet van secundaire grondstoffen stimuleert. Belangrijk om te benadrukken is dat recycling en reuse prima samen gaan. Dat vergeten de beleidsmakers nog wel eens. Voor een corculaire samenleving is recycling belangrijk en golfkarto kan daarin een belangrijke rol spelen.