Tijdens het eerste PMD en OPK congres lanceerde VANG het Handboek Kwaliteit OPK (oudpapier en -karton). Papierrecycling is van groot milieubelang. Papierrecycling bespaart energie en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zijn oudpapier en -karton waardevolle grondstoffen. Efficiency in de papierketen is daarom belangrijk. Het handboek van VANG geeft o.a. gemeenten en afvalbeheersorganisaties handvatten hoe zij effectief de inzameling kunnen regelen en bewoners kunnen betrekken. Daarnaast geeft het handboek met cijfers, feiten én (ontkrachte) fabels een mooi inzicht in de OPK-keten. Download het Handboek kwaliteit OPK van VANG.