Bijna 90% van al het Nederlandse oudpapier wordt gerecycled. Daarmee is ons land een koploper in Europa. We hebben de kringloop van papier en karton goed georganiseerd. Marktwerking staat daarbij centraal. De ketenpartijen zorgen er samen voor dat de kringloop van papier en karton gesloten blijft. Het ingezamelde oudpapier en -karton is grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) verbindt de ketenpartijen, borgt en monitort de inzameling en recycling van oudpapier en zorgt zo voor stabiliteit. CBA is bestuurlijk vertegenwoordigd in PRN. Het is belangrijk de unieke kracht van deze ketensamenwerking te behouden en te versterken om de ambitieuze milieudoelstellingen in de toekomst te kunnen behalen. Lees meer in een interview met PRN-directeur Hielke van den Brink op duurzaam-ondernemen.nl.