Het KIDV heeft een Begrippenlijst Verpakken opgesteld. Het document bevat een overzicht van begrippen die in de verpakkingsketen worden gebruikt. Deze begrippenlijst is niet uitputtend, maar wordt geactualiseerd aan de hand van vragen en ontwikkelingen. Op kidv.nl kan de begrippenlijst worden gedownload.