Met de voorgestelde Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) wil de Europese Commissie vol inzetten op het terugdringen van verpakkingen en verpakkingsafval in Europa. Kern van het voorstel is dat verpakkingen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het Europarlement wil  met een aantal amendementen de PPWR  aanscherpen en haar hergebruik percentages  verder verhogen. Dit kan ten koste gaan van verpakkingen op basis van recycling, zoals papier en karton. Zo dreigt een – onbedoelde –   toename van plastic verpakkingen, juist nu een wereldwijd verdrag in de maak is om het gerbruik van plastic (fossiel) terug te dringen. Recycling en re-use gaan over hergebruik: van grondstoffen en producten. Bij biobased producten is recycling de beste en meest duurzame oplossing. Het kan niet de bedoeling zijn dat een circulair product als golfkarton de dupe wordt van een ondoordacht en ongenuanceerd besluit uit Europa. Samen met haar Europese zustervereniging Fefco verzet CBA zich tegen dit besluit. Re-use en Recycling gaan prima samen, zijn complementair, zeker bij een circulair product als golfkarton! Lees meer op fefco.org