DS Smith heeft de ambitie om de overgang naar de circulaire economie te helpen. Daarom is onder meer een gratis lespakket ontwikkeld voor

jongeren van 11 tot 14 jaar. Wat biedt het lespakket?

  • Een lesplan om de docent voor te bereiden
  • Een PowerPoint presentatie om aan de klas te laten zien
  • Aantekeningen voor de spreker om te helpen bij het geven van de les
  • Activiteiten om de leerlingen te betrekken bij de stof

Het lespakket kan worden aangevraagd via dssmith.com.