Papier en karton zijn niet alleen duurzame materialen, de inzameling ervan is een schoolvoorbeeld van een goed zelfregulerend afvalbeheersysteem. Nederland is al jaren koploper op het gebied van papierrecycling, maar de productvreemde vervuiling neemt toe.  Print Matters sprak met de VNP over de mogelijkheden om het gebruik en de productie van papier en (golf)karton te verduurzamen. Lees het artikel op printmatters.nl.