Het klimaat verandert. De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk en hergebruik daarvan wordt steeds belangrijker. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren en om toe te werken naar een circulaire economie.

Recycling van verpakkingen van golfkarton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton. Daarnaast zorgt recycling voor reductie van energie- en waterverbruik en vergroting van  betrokkenheid van de samenleving bij verduurzaming.

Wist je dat 90% van de golfkartonnen verpakkingen worden ingezameld en hergebruikt? Kijk op prn.nl voor meer informatie. Ook op fefco.org (Fefco is de Europese brancheorganisatie van de golfkartonindustrie) staat veel informatie over de duurzame eigenschappen van golfkarton. Fefco roept gebruikers op om hun verpakkingen in te zamelen en hergebruiken. Goed initiatief!