89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2021 ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op in dat jaar 71,4%. Door de inzameling en recycling van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. Papier en karton vervullen een voorbeeldfunctie voor de circulaire economie. De positieve recyclingpercentages zijn gepubliceerd door PRN. De stichting publiceert jaarlijks een monitoringsrapportage met de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc.

Vervuiling oudpapier neemt toe

Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De vervuiling van het oudpapier neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek dat PRN om de twee jaar laat doen naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn voor de productie van nieuw papier en karton en papier en karton dat niet schoon en/of droog is. Dit zijn o.a. kunststoffen, etensresten en drankenkartons. Uit het onderzoek 2021-2022 blijkt dat het gemiddelde percentage productvreemde vervuiling 3,36% is. In de periode 2019-2020 bedroeg de vervuiling nog 2,52%. Een hoger percentage vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft. Gemeenten hebben de positie om deze vervuiling samen met hun burgers aan te pakken, PRN helpt hen daar graag bij.

Schoon en droog

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. PRN benadrukt dan ook dat oudpapier schoon en droog moet zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzer staat vermeld wat wel en niet bij het oudpapier mag. Met een nieuwe instructievideo brengt PRN het belang van een schone en droge oudpapierstroom eveneens onder de aandacht. Kijk voor meer informatie op prn.nl.

Download de volgende bijlagen: