Wist je dat Nederland kampioen papierrecycling is? Maar liefst 89% van het op de markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) wordt gerecycled. Het Europees recyclingpercentage ligt rond de 72%.Dat blijkt uit de laatste cijfers van Papier Recycling Nederland. Lees meer op prn.nl. Hier is het monitorrapport te vinden en het bijbehorende persbericht.

Uit de eveneens deze week gepresenteerde cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen komt naar voren dat het recyclingpercentage van papieren en kartonnen verpakkingen zelfs 90% bedraagt. De conclusie mag wel worden getrokken dat ons biobased materiaal het materiaal is voor een circulaire economie!