Inschrijven voor nieuwsbrief

Europese wet- en regelgeving rond verpakkingen verandert

Geplaatst op 28/03/2019

Door de toegenomen focus op duurzaamheid en circulaire economie wordt de Europese wet- en regelgeving rond verpakkingen aangepast. Maar wat zijn de concrete gevolgen hiervan?

Actieplan rond circulaire economie heeft gevolgen voor verpakkingssector

In december 2015 publiceerde de Europese Commissie met Closing the loop het EU-actieplan voor circulaire economie. In dat plan worden onder meer zes bestaande richtlijnen over beheer en verwerking van afval aangepast, waaronder de Europese Richtlijn 94/62/EG over verpakkingen en verpakkingsafval. In dat actieplan staat ook een voorstel voor de aanpak van wegwerpplastics (Single Use Plastics). Het spreekt voor zich dat golfkarton hier als duurzaam alternatief een belangrijke rol in kan spelen.

De richtlijnen van de Europese Commissie zijn bindend, maar kunnen door de lidstaten individueel worden ingevuld. In Nederland werd daarom in 2016 het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ ontwikkeld. In dat kader is intussen een Grondstoffenakkoord gesloten en zijn zogenaamde Transitieagenda’s (voor vijf sectoren) en een Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2022 opgesteld. Die bevatten onder meer concrete projecten om de kunststoffenkringloop te sluiten door slimmer en zuiniger met kunststoffen om te gaan en hernieuwbare grondstoffen in te zetten. Ook verpakkingen en wegwerpmaterialen vallen hieronder. 

Bron: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) (2019), Europese wet- en regelgeving verpakkingen. Geraadpleegd op 14 maart 2019.

Blijf op de hoogte van gelijkaardig nieuws

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies
Wil jij op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief!